Flow theorie ingezet bij leiderschap en teamontwikkeling

Kenmerken die herkenbaar zijn bij de FLOW ervaring zijn onder andere:
• het is een uitdagende activiteit;
• je hebt volledige focus;
• je hebt een duidelijk doel;
• het geeft directe feedback.
Kenmerken die je als leidinggevenden graag in je team wilt stimuleren.

Als medewerkers in FLOW werken, betekent dit dat ze een optimale balans hebben tussen inspanning en ontspanning. Hierdoor zullen activiteiten beter in elkaar overlopen, uitdagingen makkelijker afgestemd worden en ervaringen en feedback openlijk gedeeld.
Nu lijkt de ervaring van een medewerker beïnvloeden in eerste instantie moeilijk. Het is namelijk een hoogst persoonlijke ervaring. Een Team in FLOW laten werken lijkt bijna onmogelijk?

Gelukkig kun je als leidinggevende of coach wel degelijk invloed uitoefenen. FLOW is niet alleen een ervaring die iemand heeft, maar werkt aanstekelijk. Het vraagt wel een klimaat waarin ruimte geboden wordt om jezelf persoonlijk te ontwikkelen en fouten te maken.

We kunnen FLOW niet afdwingen. Wel kun je het stimuleren door het aandacht te geven. Dit doe je door medewerkers en teams duidelijkheid te geven over de gestelde realistische uitdaging, in relatie tot de verwachtingen en bijdrage. De balans in het midden is maximale ruimte voor groei.

Ervaar nu zelf hoe je met enkele slimme eenvoudige handelingen ziet of je in FLOW zit, en aan welke knoppen je kunt draaien.

Om te zien hoe je Team daarin scoort hebben we een overzicht gemaakt. We meten de beleving van medewerkers ten aanzien van hun ervaring. Hierbij ligt de focus niet op de objectivering, maar op invloed op FLOW. Team FLOW is het gevolg van opgetelde ervaringen en vooral beleving. Dit is de reden, waarom succesvolle teams makkelijker succesvol blijven, dan niet succesvolle teams dit worden. Die missen de gedeelde ervaring.

Wil jij ervaren hoe de personal navigator werkt zodat je leert jouw team in FLOW brengen, of wil je andere helpen in FLOW te komen? Meld je team dan aan en nodig je medewerkers uit om hun ervaring te meten. Met een teamoverzicht en gerichte adviezen heb jij de ruimte om het team boven zichzelf uit te laten stijgen.

Meld je team aan, en wij verzorgen de rest

Aanmelden TEAM-FLOW