Medewerkers vergelijken voor teamontwikkeling

Zoals iedereen met wiskundig inzicht kan zien, is dit feitelijk niet mogelijk. Toch zult ook u -net als ik- uw rijstijl beter vinden dan die van de gemiddelde weggebruiker.

Dit komt omdat met name de verschillen tussen uw eigen rijstijl en die van uw omgeving vallen op. Waarschijnlijk zult u hierbij uw eigen rijgedrag prevaleren boven het gedrag van de ander, of u past uw eigen gedrag in de gewenste richting aan.

Stel u heeft haast, en belandt in de file. U zult proberen steeds de snelste rijbaan te vinden om alsnog zo snel mogelijk op uw bestemming aan te komen. Als u zich vervolgens sneller lijkt te verplaatsen dan andere automobilisten, dan zult u dit als een slimme actie zien. Met andere woorden, u beoordeeld uzelf als een goede automobilist. Het is zeer de vraag of de automobilisten waar u voor schiet hier hetzelfde over denken.

Ook in ons dagelijks werk maken we veel gebruik van vergelijken om onze prestaties te beoordelen. Door ons eigen gedrag te vergelijken met dat van de ander ontwikkelen we een gevoel van eigenwaarde.

De vergelijking die u maakt is gebaseerd op uw eigen beoordelingskader. U bent dus een goede automobilist, omdat u………..

Hetzelfde gebeurd binnen een organisatie waar het gezamenlijke resultaat onduidelijk is, en medewerkers voornamelijk op eigen targets of helemaal niet op prestaties aangesproken worden.

 

vergelijken medewerkers

vergelijken als basis van beoordelen

Ik vergelijk mijn prestaties met mijn omgeving, en stel vast dat ik het ten opzichte van mijn eigen referentiekader beter doe, omdat…. Creëer uw eigen verklaring!

Helaas, -zoals we in het begin al constateerde- ten opzichte van het gewenste totaalresultaat kan het feitelijk niet kloppen dat iedereen het beste presteert.

Juist hier ligt de uitdaging voor iedere leidinggevende. Zorgen voor het juiste voorbeeld, aan iedere medewerker om zichzelf mee te vergelijken. Dan help je de medewerker automatisch om te gaan werken aan de juiste dingen die bijdragen aan zijn ontwikkeling.

Om op de metafoor terug te komen. Dat het individu sneller thuis komt , wil niet zeggen dat de file sneller oplost. De vraag die iedere leidinggevende bij zijn medewerkers moet stellen. Hoe zorg ik dat ieder teamlid zich vergelijkt met de automobilist die er het meeste aan bijdraagt dat de files minder worden. Het gaat immers om het optimaliseren van de totale doorstroming (het teamresultaat). Niet om de automobilist die als eerste thuis is (persoonlijke targets).