Leiderschap ontwikkelen

Het nieuwe organiseren

De wereld verandert continu! De meeste bedrijfsmodellen niet

Het is tijd het “WAAROM” van uw organisatie opnieuw te definiĆ«ren. Mensen om u heen denken, leven en werken heel anders dan jaren geleden. Relaties tussen mensen vormen zich steeds vaker zowel off- als online. Dit heeft gevolgen voor uw relatie met de klant, maar vraagt evengoed andere vorm van leiderschap in uw relatie met de medewerker.

Het denken in functies, met vast omlijnde taakbeschrijvingen. Dat werkt niet meer!

De klant is niet geinteresseerd in de complexiteit achter uw voordeur, noch is de medewerker geinteresseerd in uw problemen. Zij willen dat het geregeld is. Het gevolg is dat u als leidinggevende steeds vaker aan het werk bent voor uw medewerker in plaats van uw medewerker voor u!

Stel uzelf de volgende vraag: “bent u drukker dan uw medewerker?”
Zo ja, neem dan direct contact met ons op.

IK BEN DRUK

Leiderschap in de organisatie

Beheersen

U probeert alles goed in kaart te brengen. Het is soms onbegrijpelijk dat de boel nog draait. Het lijkt wel of niemand ziet dat er ook nog iets verdiend moet worden. Gelukkig heeft u de cijfers goed op orde, behalve verkoop verwachtingen, die blijven moeilijk te managen. U heeft de begroting netjes op orde en iedereen kent zijn targets. Nu alleen nog even in de gaten houden dat iedereen zich er aan houdt!

Ontdekken

Kansen en mogelijkheden liggen voor het oprapen. Voor u is dit een tweede natuur. Hoe is het mogelijk dat uw medewerkers en leidinggevenden dit niet zien? Als ondernemer herkent u dit direct. Maar hoe krijgt u de mensen aan boord die dit over kunnen dragen. Uw managers maken hun belofte niet waar en de leiding gevenden geven niet de duidelijkheid die er in de organisatie nodig is om de medewerkers uit te dagen.

Verbinden

Als leider van het team moet u iedereen zien mee te krijgen. U heeft een duidelijk beeld in uw hoofd van hoe het moet gaan. Maar hoe krijgt u iedereen mee? Dagelijks bent u bezig om voor iedereen de problemen op te lossen. Het lijkt wel alsof het er steeds meer worden! En dan ook nog die administratie en steeds nieuwe vragen van klanten, waar verkoop maar ja op blijft zeggen.

ROLGERICHT COACHEN

Gedrag veranderen is niet iets wat je makkelijk doet. Zoiets doe je stapje voor stapje.

Vanuit nieuwe inzichten en ervaringen word je steeds beter in staat het resultaat positief te beinvloeden. Wat we soms echter vergeten is dat nieuwe ervaringen oude verdringen. Leren en ontwikkelen van je talent binnen een nieuwe rol vraagt van je dat je het oude los laat.

Meestal kost los laten nog het meeste moeite!

  • Doing the right things
  • Doing things right
  • Doing things better
  • Let others do it for you!

Michael Porter

INVLOED UITOEFENEN